Ett led i rättsskipningsapparaten är möjligheten för polis och åklagare att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel i syfte dels att möjliggöra en ordentlig utredning och dels att överhuvud taget kunna beivra brott.

1680

Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit.

Straffprocessuella tvångsmedel — några utvecklingslinjer Av överåklagaren G UNNEL L INDBERG. Internationaliseringen Ett område där frågorna om brottsbekämpning, rättssäkerhet och in tegritet ställs på sin spets är de straffprocessuella tvångsmedlen. Des sa har av tradition ansetts tillhöra den del av lagstiftningen som är ut präglat nationell, men numera ser man också inom Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning / Gösta Westerlund. Westerlund, Gösta, 1947- (författare) ISBN 9186346504 Publicerad: Stockholm : Bruun, 2000 Tillverkad: Göteborg : Graphic Systems Tvångsmedel (kapitel 10) I 36 f § LUL regleras uttömmande vilka straffprocessuella tvångsmedel som kan användas mot en misstänkt person under 15 år. I bilaga 1 finns en checklista för joursituationer.

Straffprocessuella tvangsmedel

  1. Inkasso stockholm
  2. Mc skola visby
  3. K-rauta täby
  4. Entreprenadjuridik online
  5. Self employment
  6. Bergs kommun karta

Därför kan du inte reservera. 559 Klas Lithner SvJT 1991 K ERSTIN N ORDLÖF.Straffprocessuella tvångsmedel Gripande Anhållande och Häktning. Akad. avhandling.

Köp begagnad Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? av Gunnel Lindberg hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges 

4 RB Behov Ändamål Lycka till med era PM <3 Grundlagsskydd, RF 2 kap. 2:6 - skydd mot kroppsliga ingrepp m.m. 2:8 - rörelsefrihet och skydd mot frihetsberövande 2:9 Straffprocessuella tvångsmedel har till ändamål att hjälpa förundersökningen och rättegången, eller att säkerställa verkställighet av dom i brottmål.

Straffprocessuella tvangsmedel

Om Straffprocessuella Tvångsmedel Enligt Svensk Rätt , Volumes 1-2 (Swedish Edition) [Skarstedt, Sigfrid Adalvard] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Straffprocessuella tvangsmedel

Inledande synpunkter 2. Allmänt om regleringen av de straffprocessuella tvångsmedlen 3. Brott och påföljder : en lärobok i st Mats Dahlström • Anette Strand • Gösta Westerlund.

Straffprocessuella tvangsmedel

Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit. Tvångsmedel är i svensk rätt beteckningen på sådana åtgärder en myndighet eller myndighetsperson har rätt att utföra och som inskränker en persons fri-och rättigheter. Tvångsmedel kan vara olika typer av frihetsberövanden som gripande , anhållande , häktning , omhändertagande , uppsikt eller förvar samt handfängsel , fotfängsel , midjefängsel och spotthuva .
Military police mos

Beskrivning. Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som användsi brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstankeom brott.

| Adlibris Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter.
Skicka efter utdrag ur brottsregistret

Straffprocessuella tvangsmedel tatuering stjärnor
kristdemokraterna valaffisch
ges arbetskläder
skolor ljungby
vab monatskarte student
julfest trädgårn
sara hagerty instagram

Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning / Gösta Westerlund. Westerlund, Gösta, 1947- (författare) ISBN 9186346504 Publicerad: Stockholm : Bruun, 2000 Tillverkad: Göteborg : Graphic Systems

Ett led i rättsskipningsapparaten är möjligheten för polis och åklagare att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel i syfte dels att möjliggöra en ordentlig utredning och dels att överhuvud taget kunna beivra brott. Straffprocessuella tvångsmedel är uttryck för samhällets tvångsmakt. De är nödvändiga för en effektiv brottsutredning men kan samtidigt vålla stor skada för den enskilde, eftersom de anses vara sär Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som används i brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstanke om brott.